loga

Specialister på rödfärgning

exempelbilder exempelbilder exempelbilder exempelbilder

Förarbete inför rödfärgning

Grundarbetet är viktigt vid rödfärgning för att man skall kunna garantera att färgen sitter bra och har lång livslängd. Det finns två sätt att göra detta på.

Borstning kan ge ett hyfsat resultat om färgen är riktigt utbränd, det kan dock vara svårt att bearbeta alla ytor och vinklar för att få ett jämt och bra resultat. Det finns en liten risk för släppningar, om än i mindre omfattning. Ytorna blir vid borstning inte rengjorda på djupet. Det kan ge kortare livslängd på rödfärgningen än vid tvättning.

Tvätt tar bort poröst grånat virke och gammal färg, allt för att den nya färgen skall kunna få maximalt fäste på underlaget och få väsentligt bättre hållbarhet. Om man väljer att inte tvätta kan de gamla färgskikten på väggarna bli för tjocka och skapa krackeleringar. Om man målar direkt på en sådan vägg kommer det fram nya krackeleringar då den nya färgen är starkare än det underlag den sitter på. Detta leder till väsentligt kortare livslängd på rödfärgningen och fasaden ser inte så vacker ut som den skulle ha gjort med bättre rengöring. Problemen kommer att fortsätta tills dess att man gör en ordentlig rengöring av ytan som skall målas. Detta görs bäst och effektivast om man tvättar ytan noga.

Med tvätt kan vi garantera ett bra resultat och då gäller Falu rödfärgs allmänna leverans och garantibestämmelser fullt ut.

Bra att veta om rödfärg

Det har på senare år kommit en del färger som kallas ”rödfärg” men som inte har någonting med äkta Falu rödfärg att göra. Har man fått en dålig sådan färg målad på väggen är högtryckstvättning det enda alternativet för att få ett bra resultat vid nästa rödfärgning.

En dålig rödfärgskopia kan även förstöra underlaget så att det blir mycket svårt att få ett bra resultat även efter högtryckstvättning. Kan väggen tvättas med högtryck och kemning går det i de flesta fall att få ett bra underlag för rödfärgning med Äkta Falu rödfärg.

Det är samma problem med oljetillsatser i färgerna. För ett antal år sedan rekommenderade vissa aktörer att man skulle blanda i extra linolja eller blanda i spillolja i färgen. När den första ommålningen av en sådan fasad skall göras kan detta orsaka dålig vidhäftning. De senaste årtiondena har denna egenkomponerade blandning försvunnit mer och mer. Om du har en fasad som har målats med sådan färg skall du vara medveten om detta eftersom det kan krävas extra insatser för att få ett bra resultat vid framtida rödfärgning. Man skall inte förändra färgen på något sätt som rubbar den balans som är noggrant avvägd under hela tillverkningsprocessen. Man bör heller inte försöka göra en sprutfärg av en handstrykningsfärg genom att blanda ut den med vatten. En färg producerad för sprutning är helt anpassad för den metoden och det går aldrig att uppnå samma resultat med utblandad handstrykningsfärg. Tillverkning och innehåll skiljer sig mellan sprutfärg och handstrykningsfärg och dessa görs därför inte i samma produktionslina.

Om man har fått ett misslyckat målningsresultat, på grund av dåligt underarbete, dåligt utfört arbete, eller en rödfärgskopia och man vill måla om i förtid kan det bli nödvändigt att använda kemiska metoder för att få ytan ren. Med kemning bryter man ner befintlig färg så att det sedan går att tvätta ner den från väggen och få bort de eventuella dåliga oljor ur virket som kan lämnas av rödfärgskopior.

Svartmögel och alger

I folkmun har ett antal olika mögelarter bakats samman under benämningen svartmögel. Svartmögel är ett samlingsnamn för en större mängd olika svampar som finns i naturen. Svartmögel kan leda till hälsobesvär även om mögelallergi är förhållandevis ovanlig. Gemensamt för dessa arter är att de ofta är mörka till färgen, vanligen hittas i byggnader och att de producerar hälsofarliga gifter i riklig mängd. Det är mycket svårt att avgöra vilken typ av mögel man har att göra med då färgen hos den mikrobiella aktiviteten skiljer sig åt efter tillgång på näring och fukt samt efter i vilket stadium tillväxten befinner sig. Färgvariationer uppträder även beroende på ur vilken vinkel man betraktar växten samt vilken typ av ljuskälla som används och från vilken vinkel ljuset faller.

Svartmögel uppstår ibland på rödfärgade ytor men mer sällan på ytor som sprutmålats med Falu rödfärg. Svartmögel kan vara djupt rotat i virket som färgen sitter på. En äkta Falu Rödfärg försvårar denna process genom sin unika sammansättning av mineraler och kiselsyror.

Har svartmögel eller alger väl fått fotfäste så är det enklast att hetvattentvätta ytan och behandla den med ett antimögelmedel. Är väggen handmålad kan problemen vara mer frekventa än vid sprutmålad vägg då färg avsedd för handmålning innehåller mer förtjockningsmedel än sprutfärgen.

Kontakta oss