Rödfärgarna

Hyr rödfärgspruta

Hyr vår rödfärgspruta lastat på släp inklusive Falu Rödfärg

Vill du rödfärga dina byggnader på egen hand så kan du hyra rödfärgsspruta hos oss på Rödfärgarna. Rödfärgssprutan är lastad på en släpvagn, och vi ser även till att du får rätt mängd Falu Rödfärg med dig.

Närbild på fasad målad med Falu Rödfärg Röd

Priser

Vad kostar det att hyra en rödfärgspruta med släp?

6500 kr för fat 1 inklusive släp. Därefter 5900 kr/st för efterföljande fat.

Priserna är inklusive moms. Välkommen att kontakta oss på kund@rodfargarna.se eller 018-50 50 40 för bokning.

Fyll i formuläret om du vill hyra vår rödfärgspruta

Rödfärgning av fasad med hjälp av teleskopskaft

Hyrförsäkning

Teckna vår hyrförsäkring som omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri. Premien är endast 5% av fakturerad hyreskostnad, och självrisken endast 4500 kr (exkl. moms) per skadetillfälle (dock högst 50% av maskinens nypris). Som plötsligt och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös behandling. Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av polisrapport. Hyrförsäkringen kommer automatisk att debiteras samtliga kunder. Om ni inte vill att denna försäkring skall gälla er måste ni kontakta oss innan vi registrerar er hyresorder.