Rödfärgarna

Rödfärgarna startade 1940 och är nu inne på tredje generationen rödfärgare. I 75 år har vi vårdat och bevarat den gamla svenska traditionen av rödfärgning av hus och gårdar, med Falu rödfärg, till bästa pris och kvalité.

I 75 år har vi fått er att se rött, det är vi stolta över.

Vi arbetar idag med rödfärgning i Uppsala, Uppland, Stockholm, Västmanland och ibland i övriga till Uppland angränsande län.

Vi utför även en hel del reklamationsarbeten för Falu Rödfärgs räkning runt om i landet. Ofta blir vi tillfrågade när det finns problem med särskilt besvärliga underlag som ingen annan har lyckats lösa.

Förutsättningen för ett fullgott resultat vid rödfärgning är att underarbetet är rätt utfört. Du kan välja om du vill tvätta eller täcka själv. Vi är flexibla och kan göra delar eller hela jobbet åt dig.

Tekniken och utvecklingen har gått framåt de sista åren och vi är idag marknadsledande på tvättning och rödfärgning med vår högeffektiva utrustning och våra rationella arbetsmetoder. Detta blir en fördel för våra kunder då vi kan hålla nere priserna på lägsta nivå utan att för den skull behöva tumma på kvaliteten.