230526-Allmanna-villkor-Rodfargarna-Mellansverige-ABLadda ner